Klepsydry

Klepsydry:

Nasze klepsydry wypisujemy wyłącznie na komputerze, gdyż przywiązujemy dużą wagę
do ich wykonania. Przygotowujemy klepsydry o treści standardowej lub zaproponowanej
przez rodzinę zmarłego. Klepsydry zawierają informacje, takie jak: miejsce, czas
uroczystości żałobnej oraz pogrzebu a także okoliczności śmierci. Klepsydry rozwiesza
się w miejscach publicznych np. na tablicach przy świątyniach, cmentarzach, terenie
zamieszkania.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod całodobowym numerem telefonu.