Ekshumacje

Ekshumacje:

Jeśli chcemy przeprowadzić ekshumację, musimy spełnić określone warunki formalne.Na początek musimy ustalić wstępny termin ekshumacji w  porozumieniu z zarządem Cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki. Cmentarz musi wyrazić zgodę na miejsce i prawo do pochowania osoby ekshumowanej.Następnie występujemy z wnioskiem  do sanepidu właściwego dla danego cmentarza, na którym znajduje się grób z ciałem zmarłego. Sanepid w formie decyzji wydaje zgodę na ekshumację. Wniosek może złożyć tylko najbliższa rodzina osoby ekshumowanej.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod całodobowym numerem telefonu.