Zakład pogrzebowy HADES

GDY ZMARŁA OSOBA

W przypadku śmierci w domu

  1. W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza (z pogotowia lub z przychodni) – stwierdzi on zgon i wypisze kartę zgonu lub protokół zgonu.
  2. Następnie prosimy o telefon do naszego zakładu pod całodobowy numer   602-443-084 lub 502-693-889 – odbierzemy ciało z domu by przewieźć je do naszej chłodni.
  3. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu – urząd wystawi akt zgonu
  4. Następnie z aktem zgonu zapraszamy do naszego biura, gdzie dokonamy ustaleń i wyborów niezbędnych do organizacji uroczystości.

W przypadku śmierci w szpitalu

Przed wizytą w naszym zakładzie pogrzebowym prosimy:

  1. Odebranie ze szpitala kartę zgonu (najczęściej z działu statystyki szpitala)
  2. Wyrobienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  3. Na miejscu w naszym biurze umówimy ze szpitalem termin i godzinę odbioru ciała.